BTC/PLN: 23982.9900 PLN BCC/PLN: 1651.0387 PLN BTG/PLN: 94.0000 PLN XRP/PLN: 1.6501 PLN BTC/EUR: 5575.0000 EUR LTC/PLN: 203.5000 PLN ETH/PLN: 769.0000 PLN

API transakcyjne


API transakcyjne umożliwia składanie i odwoływanie zleceń na giełdzie, sprawdzanie salda konta oraz historii operacji.

Bieżąca dokumentacja API znajduje się w serwisie github:
https://github.com/bitmarket-net/api

 

Wygląd klasyczny