BTC/PLN: 23000.0001 PLN BCC/PLN: 1900.0000 PLN BTG/PLN: 68.9900 PLN XRP/PLN: 1.0200 PLN BTC/EUR: 5379.1433 EUR LTC/PLN: 198.3550 PLN ETH/PLN: 999.0000 PLN

API transakcyjne


API transakcyjne umożliwia składanie i odwoływanie zleceń na giełdzie, sprawdzanie salda konta oraz historii operacji.

Bieżąca dokumentacja API znajduje się w serwisie github:
https://github.com/bitmarket-net/api

 

Wygląd klasyczny