BTC/PLN: 25219.1400 PLN BCC/PLN: 3280.2000 PLN BTG/PLN: 126.0000 PLN XRP/PLN: 2.0599 PLN BTC/EUR: 5881.8363 EUR LTC/PLN: 362.8243 PLN LTC/BTC: 0.01452000 BTC

API transakcyjne


API transakcyjne umożliwia składanie i odwoływanie zleceń na giełdzie, sprawdzanie salda konta oraz historii operacji.

Bieżąca dokumentacja API znajduje się w serwisie github:
https://github.com/bitmarket-net/api

 

Wygląd klasyczny