BTC/PLN: 42800.0000 PLN BCC/PLN: 1798.9989 PLN BTG/PLN: 116.7361 PLN XRP/PLN: 1.8900 PLN BTC/EUR: 9741.5852 EUR LTC/PLN: 509.9797 PLN ETH/PLN: 1196.5023 PLN

API transakcyjne


API transakcyjne umożliwia składanie i odwoływanie zleceń na giełdzie, sprawdzanie salda konta oraz historii operacji.

Bieżąca dokumentacja API znajduje się w serwisie github:
https://github.com/bitmarket-net/api

 

Wygląd klasyczny