BTC/PLN: 42790.9994 PLN BCC/PLN: 1798.9989 PLN BTG/PLN: 115.1150 PLN XRP/PLN: 1.8900 PLN BTC/EUR: 9741.5852 EUR LTC/PLN: 509.9797 PLN ETH/PLN: 1194.8937 PLN

API publiczne


Możesz skorzystać z następujących plików, aktualizowanych na bieżąco:

https://www.bitmarket.pl/json/BTCPLN/ticker.json
https://www.bitmarket.pl/json/LTCPLN/ticker.json

Plik zawiera opis bieżącego stanu giełdy, jako obiekt z następującymi polami:

 • last - kwota ostatniej transakcji.
 • high - najwyższa kwota transakcji w ciągu ostatnich 24 godzin.
 • low - najniższa kwota transakcji w ciągu ostatnich 24 godzin.
 • vwap - średnia ważona kursu z ostatnich 24 godzin.
 • volume - wolumen transakcji z ostatnich 24 godzin.
 • bid - najwyższa oferta kupna.
 • ask - najniższa oferta sprzedaży.

https://www.bitmarket.pl/json/BTCPLN/orderbook.json
https://www.bitmarket.pl/json/LTCPLN/orderbook.json

Plik zawiera listę wszystkich ofert złożonych na giełdzie, jako obiekt z następujacymi polami:

 • bids - lista ofert kupna, przechowywanych jako tablice dwuelementowe: kurs wymiany i kwota.
 • asks - lista ofert sprzedaży w analogicznym formacie.

https://www.bitmarket.pl/json/BTCPLN/trades.json
https://www.bitmarket.pl/json/LTCPLN/trades.json

Plik zawiera listę transakcji na giełdzie z ostatniej godziny, jako listę obiektów z następującymi polami:

 • tid - identyfikator transakcji.
 • price - kurs wymiany.
 • amount - kwota wymiany.
 • date - czas zawarcia transakcji w formacie Unix timestamp.

Możliwe jest pobranie listy wcześniejszych transakcji, poprzez wykorzystanie parametru since:

https://www.bitmarket.pl/json/BTCPLN/trades.json?since=XXX
https://www.bitmarket.pl/json/LTCPLN/trades.json?since=XXX

Parametr since określa identyfikator (tid) transakcji, powyżej któego mają zostać pobrane dane. Zwrócone zostanie 500 transakcji o identyfikatorze większym niż podany. Aby więc pobrać pierwsze transakcje, należy podać wartość 0; kolejne porcje transakcji można pobierać podając wartości 500, 1000 i tak dalej. W przypadku gdy podana wartość jest zbyt duża (większa niż identyfikator ostatniejt transakcji na danym rynku), zwrócona zostanie wartość null.

https://www.bitmarket.pl/graphs/MARKET/90m.json
https://www.bitmarket.pl/graphs/MARKET/6h.json
https://www.bitmarket.pl/graphs/MARKET/1d.json
https://www.bitmarket.pl/graphs/MARKET/7d.json
https://www.bitmarket.pl/graphs/MARKET/1m.json
https://www.bitmarket.pl/graphs/MARKET/3m.json
https://www.bitmarket.pl/graphs/MARKET/6m.json
https://www.bitmarket.pl/graphs/MARKET/1y.json

Każdy plik zawiera 90 punktów z danymi reprezentującymi interwał i zawierają następujące pola:

 • time - datownik punktu danych
 • open - wartość na otwarciu przedziału
 • high - maksymalna wartość w przedziale
 • low - maksymalna wartość w przedziale
 • close - wartość na zamknięciu przedziału
 • vol - wielkość obortu w danym przedziale

Interwał reprezentowany jest przez punkty danych należące od okresu czasu wskazywanego przez plik. Obecnie mamy:

 • 90 minut
 • 6 godzin
 • 1 dzień
 • 7 dni
 • 1 miesiąc
 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy
 • 1 rok

Następujące rynki są obsługiwane:

 • BTCPLN
 • BTCEUR
 • LTCPLN
 • LTCBTC
 • LiteMineXBTC

Aby uzyskać dane o rynku, po prostu zastąp słowo MARKET odpowiednim skrótem któregokolwiek z wyżej rynków.

https://www.bitmarket.pl/json/ctransfer.json?tx=xxxx&from=aaa&to=bbb

Dostarcza potwierdzenia o wykonanym wewnętrznym transferze w systemie BitMarket. Parametrami są:

 • tx: unikatowy identyfikator transakcji operacji wewnętrzengo transferu
 • from: login wysyłającego
 • to: login odbiorcy

Wszystkie 3 parametry muszą być określone. Jeśli istnieje w systmie transfer wewnętrzny odpowiadający wszystkim 3 paramterom, a transakcja została zakończona bez błędów, wówczas zostanie wygenerowany JSON z następującą odpowiedzią:

 • success: y
 • currency: kod kryptowaluty jak np. BTC
 • amount: ilość kryptowaluty, która została przekazana
 • time: UNIX timestamp dla transakcji
 • formatted_time: data w formacie tekstowym

W przeciwnym wypadku zwracany jest komunikat:

 • success:n

 

Wygląd klasyczny