BTC/PLN: 30883.0000 PLN BCC/PLN: 1520.2000 PLN BTG/PLN: 88.6900 PLN XRP/PLN: 1.6600 PLN BTC/EUR: 0.0000 EUR LTC/PLN: 390.9983 PLN ETH/PLN: 970.0000 PLN

Ostrzeżenie w sprawie inwestycji w kryptowaluty.


Polskie Stowarzyszenie Bitcoin opublikowało list otwarty, w którym między innymi ostrzega przed zbyt pochopnym inwestowaniem w kryptowaluty w obecnym okresie. W pełni popieramy zdanie Stowarzyszenia. Bitcoin okazał się bardzo dochodową inwestycją dla wszystkich, którzy kupili jego jednostki w przeciągu ostatnich dwóch lat. Nie jest wykluczone, że zakup walut cyfrowych nawet dzisiaj przyniesie znaczne zyski w przyszłości. Jako giełda, mając na uwadze dobro naszych Klientów oraz stosowanie zasad etyki w biznesie, przestrzegamy przed kupowaniem bitcoina w celach zarobkowych w momencie, gdy istnieje ryzyko większej korekty na rynkach. Tyczy się to zwłaszcza osób inwestujących krótkoterminowo oraz tych, które dopiero niedawno dowiedziały się o istnieniu walut cyfrowych. Przed dokonaniem pierwszego zakupu na naszym rynku zalecamy:


Proszę pamiętać, że inwestowanie w kryptowaluty, tokeny czy akcje może być źródłem zarobku, ale też straty!

Jednocześnie zapewniamy, że jako giełda odcinamy się od wszelkich projektów podszywających się pod kryptowaluty, a w rzeczywistości nimi nie będącymi. Mamy w planach wprowadzenie kolejnych par walutowych, ale możemy Państwa zapewnić, że wśród nich znajdą się tylko sprawdzone i wiarygodne projekty. Idąc za zaleceniem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin zachęcamy do zgłaszania tej organizacji wszelkich produktów, które budzą Państwa zaniepokojenie.
Przypominamy także o aktywowaniu na koncie zabezpieczenia dwuskładnikowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa posiadanych środków. Posiadając włączone 2FA nie ma możliwości zmiany hasła do konta przed zalogowaniem się na nie (nieuprawniona osoba posiadająca dostęp do poczty e-mail użytkownika i znająca login konta BitMarket nie uzyska do niego dostępu poprzez opcję resetu hasła), zalogowania się do konta nawet w przypadku posiadania znajomości loginu oraz hasła do konta. W przypadku "przejęcia" dostępu do konta użytkownika zalogowanego nie ma także możliwości zlecenia wypłaty.
Choć pozostajemy firmą komercyjną, ważny jest dla nas ogólny wizerunek Bitcoina i całego rynku walut cyfrowych w Polsce i na świecie. Stąd – patrząc długoterminowo – kluczowe jest dla nas edukowanie klientów i dalsza praca w celu popularyzacji technologii Blockchain i jednostek płatniczych na nim opartych. Prezentujemy list otwarty Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, do którego się odwołujemy.
Zachęcamy także do zapoznania się z ostrzeżeniem dotyczącym inwestycji w kryptowaluty wydanym przez KNF.

 

Wygląd klasyczny