BTC/PLN: 30891.0000 PLN BCC/PLN: 1520.2000 PLN BTG/PLN: 88.6900 PLN XRP/PLN: 1.6600 PLN BTC/EUR: 0.0000 EUR LTC/PLN: 390.9983 PLN ETH/PLN: 970.0000 PLN

Tabela opłat i prowizji


Wpłaty i wypłaty na konto

Waluta Wpłata Wypłata
PLN Przelew zwykły: bez prowizji
Przelew natychmiastowy: bez prowizji
Przelew zwykły: 4 PLN
Wypłata w bankomacie:
(50 - 1000 PLN) 10 PLN
(1050 - 2 000 PLN) 20 PLN
EUR Przelew SEPA (SHA): 2 EUR
Przelew INT (SHA): 5 EUR
Przelew INT (BEN): 5 EUR + koszty
banków pośredniczących
Przelew SEPA (SHA): 2 EUR
BTC bez prowizji 0.0002 BTC
ETH bez prowizji 0.001 ETH
LTC bez prowizji 0.005 LTC
BCC bez prowizji 0.0008 BCC
BTG bez prowizji 0.0008 BTG
XRP bez prowizji 0.08 XRP
DOGE brak możliwości wpłaty 1 DOGE

Dobowe limity wpłat i wypłat ( konto zweryfikowane )

Waluta Wpłata Wypłata
PLN 1.000.000 PLN 1.000.000 PLN
EUR równowartość 1.000.000 PLN równowartość 1.000.000 PLN
Kryptowaluty bez limitu równowartość 1.000.000 PLN

Handel na giełdzie

STANDARDOWE STAWKI

Prowizja od kupna i sprzedaży zależy od obrotów na koncie użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni. Obroty na koncie sumuje się z rynku podstawowego oraz z handlu z dźwignią.

Prowizja jest zróżnicowana w zależności od tego, czy użytkownik składa nową ofertę na giełdzie, czy korzysta z istniejącej oferty:

  • Market Maker - użytkownik składa nową ofertę kupna lub sprzedaży, bądź otwiera pozycję w handlu z dźwignią.
  • Market Taker - użytkownik korzysta z oferty kupna lub sprzedaży znajdującej się na giełdzie, następuje realizacja zlecenia ukrytego lub zamyka pozycję w handlu z dźwignią.
Market Maker Market Taker Obrót w ciągu ostatnich 30 dni
0.15% 0.45% 0.00 - 99.99 EUR
0.14% 0.44% 100.00 - 299.99 EUR
0.13% 0.43% 300.00 - 499.99 EUR
0.12% 0.42% 500.00 - 999.99 EUR
0.11% 0.41% 1000.00 - 1999.99 EUR
0.10% 0.40% 2000.00 - 2999.99 EUR
0.09% 0.39% 3000.00 - 4999.99 EUR
0.08% 0.38% 5000.00 - 9999.99 EUR
0.07% 0.37% 10000.00 - 19999.99 EUR
0.06% 0.36% 20000.00 - 29999.99 EUR
0.05% 0.35% 30000.00 - 49999.99 EUR
0.04% 0.34% 50000.00 - 99999.99 EUR
0.03% 0.33% 100000.00 - 199999.99 EUR
0.02% 0.32% 200000.00 - 299999.99 EUR
0.01% 0.31% 300000.00 - 499999.99 EUR
0.00% 0.30% powyżej 500000.00 EUR

Handel z dźwignią

Prowizje od otwarcia i zamknięcia pozycji zależą od obrotów na koncie za ostatnie 30 dni:

Operacja Prowizja
Otwarcie pozycji Prowizja Market Maker zgodnie z powyższą tabelą
Zamknięcie pozycji Prowizja Market Taker zgodnie z powyższą tabelą

Prowizja od utrzymania pozycji zależy od bieżącego stanu rynku kontraktów swap zgodnie z opisem w naszej pomocy online:

Rynek Pozycja krótka Pozycja długa
BTC 0.0155% dziennie 0.0158% dziennie
LTC 0.0017% dziennie 0.0093% dziennie

 

Wygląd klasyczny