BTC/PLN: 24428.0000 PLN BCC/PLN: 2855.0000 PLN BTG/PLN: 108.9900 PLN XRP/PLN: 1.7995 PLN BTC/EUR: 5598.4865 EUR LTC/PLN: 312.9000 PLN LTC/BTC: 0.01269899 BTC

Tabela opłat i prowizji


Wpłaty i wypłaty na konto

Waluta Wpłata Wypłata
PLN Przelew zwykły: bez prowizji
Przelew natychmiastowy: bez prowizji
Przelew zwykły: 4 PLN
Wypłata w bankomacie:
(50 - 1000 PLN) 10 PLN
(1050 - 2 000 PLN) 20 PLN
EUR Przelew SEPA (SHA): 2 EUR
Przelew INT (SHA): 5 EUR
Przelew INT (BEN): 5 EUR + koszty
banków pośredniczących
Przelew SEPA (SHA): 2 EUR
BTC bez prowizji 0.0002 BTC
LTC bez prowizji 0.005 LTC
BCC bez prowizji 0.0008 BCC
BTG bez prowizji 0.0008 BTG
XRP bez prowizji 0.08 XRP
DOGE brak możliwości wpłaty 1 DOGE

Dobowe limity wpłat i wypłat ( konto zweryfikowane )

Waluta Wpłata Wypłata
PLN 1.000.000 PLN 1.000.000 PLN
EUR równowartość 1.000.000 PLN równowartość 1.000.000 PLN
Kryptowaluty bez limitu równowartość 1.000.000 PLN

Handel na giełdzie

STANDARDOWE STAWKI

Prowizja od kupna i sprzedaży zależy od obrotów na koncie użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni. Obroty na koncie sumuje się z rynku podstawowego oraz z handlu z dźwignią.

Prowizja jest zróżnicowana w zależności od tego, czy użytkownik składa nową ofertę na giełdzie, czy korzysta z istniejącej oferty:

  • Market Maker - użytkownik składa nową ofertę kupna lub sprzedaży, bądź otwiera pozycję w handlu z dźwignią.
  • Market Taker - użytkownik korzysta z oferty kupna lub sprzedaży znajdujacej się na giełdzie, lub zamyka pozycję w handlu z dźwignią.
Market Maker Market Taker Obrót w ciągu ostatnich 30 dni
0.15% 0.45% 0.00 - 99.99 EUR
0.14% 0.44% 100.00 - 299.99 EUR
0.13% 0.43% 300.00 - 499.99 EUR
0.12% 0.42% 500.00 - 999.99 EUR
0.11% 0.41% 1000.00 - 1999.99 EUR
0.10% 0.40% 2000.00 - 2999.99 EUR
0.09% 0.39% 3000.00 - 4999.99 EUR
0.08% 0.38% 5000.00 - 9999.99 EUR
0.07% 0.37% 10000.00 - 19999.99 EUR
0.06% 0.36% 20000.00 - 29999.99 EUR
0.05% 0.35% 30000.00 - 49999.99 EUR
0.04% 0.34% 50000.00 - 99999.99 EUR
0.03% 0.33% 100000.00 - 199999.99 EUR
0.02% 0.32% 200000.00 - 299999.99 EUR
0.01% 0.31% 300000.00 - 499999.99 EUR
0.00% 0.30% powyżej 500000.00 EUR

Handel z dźwignią

Prowizje od otwarcia i zamknięcia pozycji zależą od obrotów na koncie za ostatnie 30 dni:

Operacja Prowizja
Otwarcie pozycji Prowizja Market Maker zgodnie z powyższą tabelą
Zamknięcie pozycji Prowizja Market Taker zgodnie z powyższą tabelą

Prowizja od utrzymania pozycji zależy od bieżącego stanu rynku kontraktów swap zgodnie z opisem w naszej pomocy online:

Rynek Pozycja krótka Pozycja długa
BTC 0.0157% dziennie 0.0160% dziennie
LTC 0.0028% dziennie 0.0131% dziennie

 

Wygląd klasyczny