BTC/PLN: 24044.6198 PLN BCC/PLN: 1651.0387 PLN BTG/PLN: 94.0000 PLN XRP/PLN: 1.7197 PLN BTC/EUR: 5575.0000 EUR LTC/PLN: 203.5000 PLN ETH/PLN: 769.0000 PLN

Stanowisko BitMarket oraz zmiany w funkcjonowaniu giełdy związane z SegWit2X.


Aktualizacja 08.11.2017 godz. 20:00 Planowany na 16 listopada hard fork SegWit2X został odwołany. Nasze przygotowania zostały wstrzymane. Oświadczenie opublikowane w tym artykule nie jest już ważne.

W najbliższym czasie zapowiadany jest kolejny podział łańcucha bloków BTC związany z lipcową deklaracją SegWit2X. Wydarzenie to ma nastąpić w bloku 494784, którego wydobycie przewidywane jest na 16 listopada. Ze względu na brak porozumienia w sprawie „Replay Protection”, będzie on bardziej skomplikowany niż dotychczasowe podziały jeżeli nastąpi kontynuowanie obu łańcuchów. Niemniej jednak zapewniamy, iż wszystkie przechowywane na giełdzie BitMarket środki są bezpieczne i nie są wymagane jakiekolwiek czynności ze strony Użytkownika.

Przed planowanym forkiem nastąpią ograniczenia związane z rynkami BTC polegające na wstrzymaniu księgowań oraz realizacją wypłat BTC. Dokładny moment ich wprowadzenia oraz czas trwania nie jest aktualnie znany i jest uwarunkowany stabilnością sieci. W momencie podziału nastąpi blokada realizacji zleceń, podczas której odbędzie się zapis aktualnych sald Użytkowników. Informacje o przebiegu trwania procesu znajdą Państwo na czerwonym pasku informacyjnym widocznym w górnej części naszej strony.

Do naliczenia wysokości salda, podobnie jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszych podziałów, poza posiadanymi wolnymi środkami, zostaną wliczone środki ulokowane w kontraktach SWAP oraz ofertach sprzedaży. Posiadane środki wpłacone jako zabezpieczenie w handlu z dźwignią nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wartości salda powstałej monety.

Decyzja o utworzeniu rynku nowego zostanie podjęta w terminie późniejszym w zależności od dalszego rozwoju sytuacji.

Jednocześnie informujemy, iż z racji, że ewentualne podziały łańcucha opierają się na technologii beta, zastrzegamy sobie prawo do dowolnych decyzji odnośnie utrzymania lub zaprzestania utrzymania wsparcia dla określonego forka Bitcoin.

 

Wygląd klasyczny